Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro "nájemníky" bytů SBD Škodovák

15. 9. 2016

Dobrý den,

dostal jsem od jednoho uživatele bytu v našem objektu zprávu, že údajně po vzniku SVJ již není možné koupit dosud užívaný byt do osobního vlastnictví.

Dosavadní uživatel nikdy před vznikem SVJ neuzavřel Smlouvu o smlouvě budoucí a má zájem o odkoupení bytové jednotky až teď. Anuita je již splacena.

Toto informace, že nelze již byt koupit, pochází ze zakázkového centra SBD Škodovák.

Můžete mi to potvrdit, event. uvést záležitost na pravou míru..?

Děkuji, V. Matějka Ing., předseda SVJ,


Dobrý den pane předsedo,

k Vašemu dotazu na umožnění převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví sděluji, že toto vůbec nesouvisí s tím, jestli v domě vzniklo společenství vlastníků. Problém je úplně jinde.

Převody bytů a garáží (dále jen jednotka) do osobního vlastnictví upravoval zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen zákon). Podle tohoto zákona bylo možné požádat o převod jednotky do osobního vlastnictví do 30. 6. 1995. Pokud nájemce družstevního bytu či družstevního nebytového prostoru v zákonném termínu vyzval družstvo k převodu do osobního vlastnictví, bylo družstvo povinno s ním uzavřít smlouvu o převodu nejpozději do 31. 12. 1995, nebylo-li dohodnuto jinak. V naprosté většině případů došlo na základě smlouvy o smlouvě budoucí k posunutí termínu uzavření smlouvy na pozdější termín.

Původní zákon byl novelizován celkem 14x! Ve čtvrté novele vydané ve Sbírce zákonů jako zákon č. 103/2000 Sb. bylo v přechodných ustanoveních uvedeno, že pokud nebyla uzavřena smlouva o převodu jednotky do vlastnictví do dne účinnosti zákona č. 103/2000 Sb. (tj. do 1. 7. 2000), bylo prodlouženo právo na uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona o vlastnictví bytů do května 2004. Dalšími novelami zákona se termín převodu postupně prodlužoval, a to nejdříve do července 2010, poslední novelou pak až do konce roku 2020, avšak za předpokladu, že o převod do osobního vlastnictví bylo požádáno v zákonném termínu. Co zůstalo všemi novelami zákona nedotčeno, byl původní termín, do kdy musel nájemce družstevního bytu či družstevního nebytového prostoru požádat družstvo o převod jednotky do vlastnictví, tj. do 30. 6. 1995.

Shromáždění delegátů konané dne 1. 6. 1999 šlo svým usnesením nad rámec zákona a odsouhlasilo možnost, aby si dodatečně požádali o převod jednotky do vlastnictví i ti nájemci, kteří nepodali výzvu k převodu v zákonném termínu. Možnost dodatečného požádání o převod jednotky do osobního vlastnictví byla nad rámec zákona prodloužena o 23 let a uplynula ke dni 31. 12. 2013 v souvislosti se zrušením zákona o vlastnictví bytů a jeho nahrazením Občanským zákoníkem.

Od 1. 1. 2014 již tedy není možné dodatečně požádat o převod bytu ani garáže do osobního vlastnictví.

To však v žádném případě neznamená, že by se nájemci jednotek, kteří si řádně plní své povinnosti vyplývající ze stanov a platných právních předpisů, museli obávat o ztrátu nájemního bydlení. Byt nebo garáž, respektive právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu a garáži je možné převádět jako dosud bez omezení, je administrativně velmi jednoduché a rychlé. Práva člena družstva – nájemce družstevního bytu jsou velmi silně chráněna jak občanským zákoníkem, tak stanovami SBD Škodovák.

O možnosti převádět byty a garáže do osobního vlastnictví byli členové družstva průběžně informováni prostřednictvím všech orgánů družstva, včetně členských schůzí samospráv, které si předsedové pravidelně svolávají. Svědčí o tom mj. i skutečnost, že v domě Žlutická 10 a 12 si o převod bytu do osobního vlastnictví požádalo 45 uživatelů z celkového počtu 48. Informace byla podávána i na aktivech s předsedy SA a SVJ a naposledy byla na všechny předsedy SA a SVJ odeslána písemná informace o blížícím se posledním termínu 31. 12. 2013, do kdy bylo možné si požádat o převod jednotky do vlastnictví, v listopadu 2013.

S pozdravem,

Ing. Jan Vysloužil

ředitel družstva SBD Škodovák

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář